Nguyen Cuong

MEAT - THỊT HEO VIETGAP

130.000₫
90.000₫
85.000₫
85.000₫
100.000₫
150.000₫
160.000₫
120.000₫

MEAT - THỊT GÀ

65.000₫
85.000₫
75.000₫

EGG - TRỨNG GIA CẦM

SEAFOOD - THUỶ HẢI SẢN

Khuyến mãi
90.000₫ - 86.000₫
65.000₫
70.000₫

COLD & FROZEN - CHẾ BIẾN

40.000₫
40.000₫
42.000₫

DRIED FOODS - GẠO, ĐỒ KHÔ

100.000₫

VEGETABLE - RAU CỦ QUẢ

22.000₫
26.000₫

PAKAGED FOODS - GIA VỊ

5.000₫
29.000₫
30.000₫
32.000₫

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0937640460

Email : tructamfoods@gmail.com

SẢN PHẨM MỚI

30.000₫
29.000₫
85.000₫
80.000₫
100.000₫
95.000₫
160.000₫
150.000₫