Nguyen Cuong

SẢN PHẨM BÁN SỈ

Khuyến mãi
30.000₫ - 29.000₫
Hết hàng
Khuyến mãi
75.000₫ - 60.000₫
Hết hàng

MEAT - THỊT HEO VIETGAP

90.000₫
90.000₫
130.000₫
80.000₫
85.000₫
100.000₫
110.000₫

MEAT - THỊT GÀ

170.000₫
160.000₫
42.000₫
42.000₫
62.000₫
78.000₫
72.000₫

EGG - TRỨNG GIA CẦM

SEAFOOD - THUỶ HẢI SẢN

149.000₫
Khuyến mãi
90.000₫ - 86.000₫
34.000₫
65.000₫
70.000₫
45.000₫
75.000₫

COLD & FROZEN - CHẾ BIẾN

55.000₫
40.000₫
40.000₫
42.000₫
Khuyến mãi
140.000₫ - 120.000₫
Khuyến mãi
90.000₫ - 80.000₫

DRIED FOODS - GẠO, ĐỒ KHÔ

95.000₫
100.000₫

VEGETABLE - RAU CỦ QUẢ

25.000₫
25.000₫
7.000₫
22.000₫
26.000₫

PAKAGED FOODS - GIA VỊ

5.000₫
29.000₫
30.000₫
32.000₫
16.000₫