CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/04/2020

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/04/2020

  27/04/2020

  Nguyễn Bá Cường

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/04/2020

GIÁ HEO HƠI

Miền Bắc: 90.000-95.000 đ/kg
Miền Trung: 85.000-93.000 đ/kg
Đông Nam Bộ: 90.000-91.000 đ/kg
Tây Nam Bộ: 85.000-90.000 đ/kg
Heo CP: 70.000 đ/kg
Heo Trung Quốc: 108.000-118.000 đ/kg
______________________________
GIÁ GIA CẦM
Gà thịt Minh Dư - Ri Dabaco: 57.556 đ/kg
Gà mía miền Bắc: 81.250 đ/kg
Vịt thịt miền Bắc: 31.750 đ/kg
Vịt thịt Đông Nam Bộ: 32.000 đ/kg
Vịt thịt Tây Nam Bộ: 31.571 đ/kg
______________________________
GIÁ TRỨNG
Trứng gà: 1.848 đ/quả
Trứng vịt: 1.946 đ/quả
______________________________

 

Đóng góp ý kiến

TAGS :

giá cả 24/4 gia ca thị truong giá heo 24/4