logo-tructam

Con Người Thật – Giá Trị Thật – Kết Nối Thật

Xây dựng
Cộng đồng Thành viên

Trực Tâm là một Không gian trải nghiệm văn hóa và con người: Chuyên sâu, Giàu có và Hấp dẫn. Trực Tâm chứa đựng trong nó một Kho tàng đồ sộ của các Phương tiện và Giải pháp tiến bộ, hiện đại, chuẩn mực về Giáo dục, Phát triển con người và Tu dưỡng Tâm tính.
Thêm vào đó, Trực Tâm còn là một Cộng đồng gắn bó và chân thành của những con người đang theo đuổi những nấc thang Hạnh Phúc sâu sắc; theo đuổi đời sống Trí Tuệ và Tinh thần.

IcTickThấu hiểu và Phát triển bản thân
IcTickKết nối với những con người Chân thành, Tích cực, Ưu tú
IcTickHướng tới Cuộc sống Đích thực và Hạnh phúc Đích thực
IcTickTu tâm dưỡng tính trong Thực tế đời sống
IcTickChung tay xây dựng môi trường Giáo dục Khai phóng – Nhân bản – Toàn diện
logo-tructam
Đăng nhập/Đăng ký
Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để tiếp tục
Địa chỉ email